Fundacja Promocji Sztuki PoKawałku

...

FUNDACJA Promocji Sztuki PoKawałku powstała z potrzeby objęcia troską spuścizny po artyście malarzu, Antonim Kawałko.

Pragniemy zapoznać Państwa z Jego twórczością oraz działalnością statutową fundacji.

...

Antoni Kawałko 1938-2015

Antoni Kawałko urodził się 15 lipca 1938 roku w Majdanie Ruszowskim koło Zamościa. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu ukończył w roku 1957. Studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po ukończeniu studiów podjął samodzielną działalność artystyczną, która owocowała szeregiem wystaw, głównie w Krakowie. Odbył wyjazdy zagraniczne do większości krajów Europy, a następnie podróże artystyczne i wystawy w krajach Dalekiego Wschodu i Australii. Ciekawość świata była impulsem do tworzenia obrazów i rysunków, których tematem byli ludzie i przyroda.
Był autorem i współautorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych, uczestnikiem i laureatem wielu konkursów. Był malarzem Małopolski, ale wiele z jego pejzaży powstało na rodzinnej Zamojszczyźnie, w Wielkopolsce i w wielu innych miejscach Polski. W ostatnich latach malował też w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, we Francji, na Białorusi i na Łotwie. Był inspiratorem, organizatorem i uczestnikiem plenerów krajowych i międzynarodowych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych w kraju i za granicą. Najwięcej prac powstało w samym Krakowie a także w okolicach. Także tutaj jest kilkanaście dużych kolekcji prywatnych jego obrazów. Należał do Związku Polskich Artystów Plastyków i jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia IAA-AIAP-UNESCO.

Od 2005 roku prowadził prywatną Galerię Malarstwa w Nowej Hucie na os. Słonecznym 1. Oprócz dużej ekspozycji Jego obrazów było to także miejsce spotkań środowiska artystycznego Krakowa. Antoni Kawałko prowadził także artystyczne spotkania z młodzieżą przybliżając im świat sztuki. Przez kilka lat był Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Wszelkich.


W piątek 12.04.2019 w Ośrodku Kultury im. C.K.Norwida w Nowej Hucie, odbył się wernisaż wystawy "Obrazy sercem malowane" połączony ze wspomnieniami o artyście. Wystawa będzie czynna do 19.05.2019. Serdecznie zapraszamy.